Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

01.03.2017

Article Raman compta amb més de 500 citacions en publicacions internacionals

L’ article “Raman spectroscopic characterization of some commercially available carbon black materials” que es va publicar en la revista Carbon, l’any 1995, ha estat reconegut en el camp de la Ciència dels Materials per haver obtingut més de 500 citacions en revistes internacionals. En aquest treball va participar el Dr. Tariq Jawhari, responsable de la Tecnologia de Raman dels CCiTUB, i es proposava una metodologia basada en l’espectroscòpia Raman per caracteritzar i determinar l’estructura dels “Carbon Black” o “Negro de carbón” comercials.

L’anàlisi espectral Raman d’aquests materials es basa principalment en un mètode de fitting de dues línies Lorentzianes per les típiques bandes D i G dels carbons i d’una tercera banda Gaussiana, molt més ampla. Aquesta banda gaussiana va ser assignada a una estructura grafítica totalment amorfa d’enllaç sp2. En aquest estudi, es concloïa que aquests “Carbon Black” comercials no es podien considerar com sistemes totalment amorfs, com es solia pensar fins llavors, sinó com a productes amb molts defectes, amb minúsculs dominis nano-cristal·lins al llarg del pla basal.