Centres Científics i Tecnològics UB

Usuaris

Alta Usuari, Normativa i Formularis

Tota persona que sol·liciti per primera vegada rebre qualsevol prestació de serveis per part dels CCiTUB caldrà que es doni d'alta com a Usuari. A tal efecte, haurà d'emplenar el formulari de sol·licitud d'alta d'usuari. Un cop emplenat, el formulari s'ha de fer arribar via email a usuaris@ccit.ub.edu

 Formulari Online Documentació
    
Alta d'Usuaris                  
Normativa Usuaris

Política de reconeixement de
les core facilities


Accès a l'edifici fora d'horari d'atenció

Pla d'autoprotecció de l'edifici dels CCiTUB - Solé i Sabaris

Comanda de treball i Tarifes

Cada sol·licitud de prestació de servei quedarà enregistrada a través de la comanda de treball, que és específica per a cada tipus de prestació i que li serà entregada a l'usuari per part del tècnic responsable.

Les tarifes dels CCiTUB són aprovades pel Consell Social de la Universitat de Barcelona i poden ser consultades a la web de la mateixa universitat en el següent enllaç [+]. A l'enllaç només es troben visibles les tarifes aprovades en l'últim consell social de l'any. Pot succeir que entre dues tarifes publicades, hi hagués d'altres aprovades per algun període entre l'últim consell social de l'any anterior i l'últim de l'any en curs. En aquest cas, no serien visibles a l'enllaç proporcionat. Si necessiteu consultar les tarifes vigents per una data concreta, contacteu amb l'àrea de finances. Per a una consulta més concreta sobre els serveis actuals i les seves tarifes, contacteu directament amb el personal dels nostres laboratoris o a través del nostre formulari [+].

Reserva d'aparells

Algunes tècniques dels CCiTUB disposen d'agendes online per fer reserves dels seus equipaments. Qui ho vulgui pot posar-se en contacte amb el responsable de cadascuna de les tècniques en qüestió per demanar accès. Cada sol·licitud de prestació de servei quedarà enregistrada a través de la comanda de treball, que és específica per a cada tipus de prestació i que li serà entregada a l'usuari per part del tècnic responsable.