Centres Científics i Tecnològics UB

Curs de formació continuada per a personal usuari d’animals d’experimentació - Convocatòria extraordinària

Dates Objectius Metodologia Requisits Informació sobre el procés Tarifes

Dates

Del 23 de gener de 2023 al 12 de febrer de 2023

Nova edició oberta del 13 febrer al 5 de març. Enllaç aquí.


Objectius del Curs

L’objectiu principal d’aquest curs és donar l’oportunitat de realitzar hores de formació continuada per a que aquell personal intern de la UB i per al personal del Grup UB que requereixi renovar l’acreditació de personal experimentador o investigador emès per la Generalitat de Catalunya segons el Decret 214/1997 o el reconeixement de l’analogia de les funcions amb data de validesa fins a l’1 d’abril del 2023.

Els mòduls que s’ofereixen formen part dels que s’ofereixen dins la part teòrica i teoricopràctica del curs acreditat per la Generalitat de Catalunya amb codi DTES/2018/11/abcd, i que segons especifica la Guia sobre el manteniment de la capacitació del personal publicada pel (CEPAFIC) poden ésser considerats com a formació continua en el cas de que la persona no necessiti aquest curs per acreditar el reconeixement inicial d’alguna de les funciones establertes al RD 53/2013.

Metodologia i organització

El curs s’imparteix en castellà. Els continguts s’impartiran en modalitat virtual a la plataforma de l’Institut de Formació Contínua - IL3 de la Universitat de Barcelona.

Cada mòdul s'avaluarà de manera independent. L'avaluació de la majoria dels mòduls es realitzarà mitjançant un qüestionari de preguntes amb 4 opcions de resposta amb retroalimentació automàtica o la resolució d'una activitat.

Per a la superació del curs és obligatòria la superació dels qüestionaris o activitats de tots els mòduls.


Requisits

Per accedir a aquest curs són requisits indispensables per a les persones interessades:
• Ésser personal intern de la UB o personal del Grup UB
• Disposar de l’acreditació de personal experimentador o investigador o el reconeixement de l’analogia de les funcions amb data de validesa fins a l’1 d’abril del 2023.


Informació sobre el procés

Procés d’inscripció del personal intern de la UB (inscripció gratuïta subvencionada pel Vicerectorat de Recerca)

Es pot realitzar la preinscripció al curs fins a exhaurir les places, a través del formulari de la pestanya “Preinscripció personal intern de la UB” que apareix en aquesta pàgina.
Caldrà adjuntar la següent documentació al formulari de la pàgina web:
• Acreditació de personal experimentador o investigador o el reconeixement de l’analogia de les funcions amb data de validesa fins a l’1 d’abril del 2023.

Un cop feta la preinscripció i enviada la documentació, es revisarà i es confirmarà la inscripció.
El primer dia del curs s’enviaran per correu-e les instruccions i les claus per accedir a la plataforma del curs.

Procés d’inscripció personal del Grup UB (inscripció única de 20 €)

Es pot realitzar la preinscripció al cursos fins a exhaurir les places, a través del formulari de la pestanya “Preinscripció personal del Grup UB” que apareix en aquesta pàgina. Un cop rebuda la confirmació de la preinscripció per correu-e caldrà revisar que les dades són correctes.

És necessari haver enviat la següent documentació mitjançant el formulari web:
• Acreditació de personal experimentador o investigador o el reconeixement de l’analogia de les funcions amb data de validesa fins a l’1 d’abril del 2023.
• Documentació que l’acrediti com a treballador del Grup UB.

I posteriorment enviar a l’adreça-e del curs (cursestab@ub.edu):
• Full de preinscripció degudament emplenat i signat per la persona interessada.

Un cop enviada la documentació, es revisarà i es confirmarà la inscripció.
S’elaborarà i enviarà la factura del curs per correu-e o com a factura electrònica segons el cas. Caldrà fer el pagament dins el període especificat a la factura i enviar a l’adreça-e del curs el comprovant bancari del pagament.
El primer dia del curs s’enviaran per correu-e les instruccions i les claus per accedir a la plataforma del curs.


Segons el tipus d’acreditació i les hores de formació que desitgi realitzar pot escollir entre un dels següents sis itineraris:

Pot veure la relació de mòduls i hores a la taula següent:

Formulari de registre:
Inscripció tancada. Hi ha una nova edició amb inscripció oberta al següent enllaç.


(*) camps obligatoris

Per a més informació contactar amb cursestab@ub.edu.


Teresa Rodrigo Calduch. Doctora en Psicologia i Màster en Ciència i Benestar de l'Animal de Laboratori. Responsable i Assessora en Benestar Animal de les Unitats d'Experimentació Animal de Farmàcia i Psicologia dels CCiTUB.

Lara Sedó Cabezón. Doctora en Biomedicina, Màster en Neurociències i Llicenciada en Biologia. Responsable i Assessora en Benestar Animal de les Unitats d’Experimentació Animal de Medicina i Sant Joan de Déu dels CCiTUB.

Josep M. Marimón Escudé. Llicenciat en Veterinària / DEA en Salut i Sanitat Animal. Tècnic superior de recerca dels CCiTUB. Acreditat com a Personal Investigador i Veterinari Designat.

Èric Yherla Coll. Llicenciat en Veterinària. Tècnic superior de recerca dels CCiTUB. Acreditat com a Personal Investigador.
Contingut

Document

Programa +infoPer a qualsevol consulta o sol·licitud d'informació, si us plau enviar un email a cursestab@ub.edu.


[Altres Activitats]