Centres Científics i Tecnològics UB

Curs de formació continuada per a personal usuari d’animals d’experimentació - 2ª Convocatòria extraordinària

Dates Objectius Metodologia Requisits Informació sobre el procés Tarifes

Dates

Del 13 de febrer de 2023 al 5 de març de 2023


Objectius del Curs

L’objectiu principal d’aquest curs és donar l’oportunitat de realitzar hores de formació continuada per a que aquell personal intern de la UB i per al personal del Grup UB que requereixi renovar l’acreditació de personal experimentador o investigador emès per la Generalitat de Catalunya segons el Decret 214/1997 o el reconeixement de l’analogia de les funcions amb data de validesa fins a l’1 d’abril del 2023.

Els mòduls que s’ofereixen formen part dels que s’ofereixen dins la part teòrica i teoricopràctica del curs acreditat per la Generalitat de Catalunya amb codi DTES/2018/11/abcd, i que segons especifica la Guia sobre el manteniment de la capacitació del personal publicada pel (CEPAFIC) poden ésser considerats com a formació continua en el cas de que la persona no necessiti aquest curs per acreditar el reconeixement inicial d’alguna de les funciones establertes al RD 53/2013.

Metodologia i organització

El curs s’imparteix en castellà. Els continguts s’impartiran en modalitat virtual a la plataforma de l’Institut de Formació Contínua - IL3 de la Universitat de Barcelona.

Cada mòdul s'avaluarà de manera independent. L'avaluació de la majoria dels mòduls es realitzarà mitjançant un qüestionari de preguntes amb 4 opcions de resposta amb retroalimentació automàtica o la resolució d'una activitat.

Per a la superació del curs és obligatòria la superació dels qüestionaris o activitats de tots els mòduls.


Requisits

Per accedir a aquest curs són requisits indispensables per a les persones interessades:
• Ésser personal intern de la UB o personal del Grup UB
• Disposar de l’acreditació de personal experimentador o investigador o el reconeixement de l’analogia de les funcions amb data de validesa fins a l’1 d’abril del 2023.


Informació sobre el procés

Procés d’inscripció del personal intern de la UB (inscripció gratuïta subvencionada pel Vicerectorat de Recerca)

Es pot realitzar la preinscripció al curs fins a exhaurir les places, a través del formulari de la pestanya “Preinscripció personal intern de la UB” que apareix en aquesta pàgina.
Caldrà adjuntar la següent documentació al formulari de la pàgina web:
• Acreditació de personal experimentador o investigador o el reconeixement de l’analogia de les funcions amb data de validesa fins a l’1 d’abril del 2023.

Un cop feta la preinscripció i enviada la documentació, es revisarà i es confirmarà la inscripció.
El primer dia del curs s’enviaran per correu-e les instruccions i les claus per accedir a la plataforma del curs.

Procés d’inscripció personal del Grup UB (inscripció única de 20 €)

Es pot realitzar la preinscripció al cursos fins a exhaurir les places, a través del formulari de la pestanya “Preinscripció personal del Grup UB” que apareix en aquesta pàgina. Un cop rebuda la confirmació de la preinscripció per correu-e caldrà revisar que les dades són correctes.

És necessari haver enviat la següent documentació mitjançant el formulari web:
• Acreditació de personal experimentador o investigador o el reconeixement de l’analogia de les funcions amb data de validesa fins a l’1 d’abril del 2023.
• Documentació que l’acrediti com a treballador del Grup UB.

I posteriorment enviar a l’adreça-e del curs (cursestab@ub.edu):
• Full de preinscripció degudament emplenat i signat per la persona interessada.

Un cop enviada la documentació, es revisarà i es confirmarà la inscripció.
S’elaborarà i enviarà la factura del curs per correu-e o com a factura electrònica segons el cas. Caldrà fer el pagament dins el període especificat a la factura i enviar a l’adreça-e del curs el comprovant bancari del pagament.
El primer dia del curs s’enviaran per correu-e les instruccions i les claus per accedir a la plataforma del curs.


Segons el tipus d’acreditació i les hores de formació que desitgi realitzar pot escollir entre un dels següents sis itineraris:

Pot veure la relació de mòduls i hores a la taula següent:

Formulari de registre:
Inscripció tancada.


(*) camps obligatoris

Per a més informació contactar amb cursestab@ub.edu.


Teresa Rodrigo Calduch. Doctora en Psicologia i Màster en Ciència i Benestar de l'Animal de Laboratori. Responsable i Assessora en Benestar Animal de les Unitats d'Experimentació Animal de Farmàcia i Psicologia dels CCiTUB.

Lara Sedó Cabezón. Doctora en Biomedicina, Màster en Neurociències i Llicenciada en Biologia. Responsable i Assessora en Benestar Animal de les Unitats d’Experimentació Animal de Medicina i Sant Joan de Déu dels CCiTUB.

Josep M. Marimón Escudé. Llicenciat en Veterinària / DEA en Salut i Sanitat Animal. Tècnic superior de recerca dels CCiTUB. Acreditat com a Personal Investigador i Veterinari Designat.

Èric Yherla Coll. Llicenciat en Veterinària. Tècnic superior de recerca dels CCiTUB. Acreditat com a Personal Investigador.
Contingut

Document

Programa +infoPer a qualsevol consulta o sol·licitud d'informació, si us plau enviar un email a cursestab@ub.edu.


[Altres Activitats]