Centres Científics i Tecnològics UB

Anàlisi d'imatges

Contacte: imatges@ccit.ub.edu

  Desenvolupament de software (per a l’anàlisi d’imatges)
  Tractament d’imatge (orientat a la millora i/o a l’anàlisi posterior)
  Anàlisi d’imatge (per obtenció de dades)
  Microscòpia òptica
  Fotografia digital
  Obtenció de software específic per a cada necessitat concreta
  Obtenció d'imatge digital (a partir de paper, diapositives, negatius, mostres biològiques...)
  Millora de la imatge (per restauració, realç de característiques, etc.)
Anàlisi de la imatge: anàlisi de formes, mides, superfícies, reconeixement i comptatge d’objectes, densitometries, reconstruccions en 3D, etc.
  Assessorament en l’obtenció/millora/anàlisi d’imatges
  Composicions d'imatges (per a publicacions, pòsters, etc.)
Obtenció de dades (determinació de mides, densitats, formes, textures, etc.) per a estudis estadístics/ caracterització de mostres.
  Determinació d’estructures.
  Reconstruccions 3D.
  Restauració d’imatges.

Cognoms Nom Ubicació Telèfon Fax Email
Arenal Porcel Teresa CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021349 934021398 tarenal@ccit.ub.edu
Cuñarro Da Costa (*) Marisol CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021349 934021398 marisol@ccit.ub.edu
Pons Pagès Jordi CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021349 934021398 jpons@ccit.ub.edu
Puig Mayoral Manel CCiTUB - C/ Lluis Solé i Sabarís, 1-3 934021349 934021398 mpuig@ccit.ub.edu


      (*) per a més informació