Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

15.07.2014

Els CCiTUB participen en el llibre "Montagna, Tricología: Enfermedades del folículo polisebáceo"

El Dr. Javier García Veigas, responsable de la Tecnologia de Microscòpia Electrònica de Rastreig dels CCiTUB ha participat en el llibre "Montagna, Tricología: Enfermedades del folículo polisebáceo" amb un capítol titulat "Técnicas de análisis físico-químico del cabello".

Al llarg del capítol s'expliquen els fonaments de les técniques analítiques més utilitzades en l'análisi de diferents espècies atòmiques (metals, metaloides i alcalins) en cabells. Podem trobar informació sobre les següents tècniques, la majoria d'elles disponibles en els CCiTUB: microscòpia electrònica de rastreig, absorció atòmica, espectroscòpia d'emissió atòmica, espectrocòpia de masses, espectroscòpia de plasma, espectroscòpia de fluorescència atòmica, fluorescència de raigs X i anàlisi per activació neutrònica. La utilització de cadascuna d'elles vindrà condicionada pel grau de precisió exigit i per la rapidesa requerida en la seva valoració.

Les dades del llibre son les següents:

Montagna. Tricología, enfermedades del folículo pilosebáceo. 3Ed 2 Vol.
Edició: 3ª
Autors: Francisco Camacho Martínez – Antonella Tosti
Editorial: Aula Médica
ISBN: 9788478855728
Any publicació: 2013