Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

20.06.2014

Participació dels CCiTUB en el congrés CTLS

Els CCiTUB van participar a principis de juny en el congrés Core Technologies for Life Science (CTLS) a París. Aquest és el primer congrés d'àmbit europeu dedicat als problemes específics que afecten al personal i al funcionament de laboratoris de core facilities. S'ha desenvolupat en tres línies principals:

-Recerca i desenvolupament dins de les core facilities
-Direcció i sostenibilitat a llarg termini d'una core facility
-Networking nacional i transnacional de core facilities

En el marc d'aquesta trobada també s'ha participat en la iniciativa de creació d'una xarxa europea de tècniques moleculars en biofísica. En aquesta proposta es contempla posar en contacte laboratoris acadèmics i no acadèmics implicats en la caracterització de macromolècules i les seves interaccions. La finalitat d'aquesta xarxa és la creació d'una organització que pugui organitzar workshops i cursos, facilitar i compartir recursos i afrontar de manera conjunta problemes i reptes comuns de les diverses tècniques implicades (termoforesi, espectroscòpies, biosensors, ressonància magnètica nuclear,...).