Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

19.05.2014

El CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) obre la convocatòria del Programa Estratègic CIEN (Consorcios de Investigación Empresarial Nacional)

El CDTI ha publicat la convocatòria d’ajudes del Programa Estratègic CIEN l’objectiu de la qual és finançar grans projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental, portats a terme en col.laboració efectiva per agrupacions empresarials i orientats a la realització d’una recerca planificada en àrees estratègiques de futur i amb potencial de projecció internacional. Degut a les característiques dels CCiTUB es planteja una bona oportunitat per a col·laborar amb aquelles empreses que estiguin interessades en participar en el programa.

El termini de presentació de sol.licituds romandrà obert fins el 15 de juliol de 2014 a les 12.00h.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Beneficiaris

- Seran consorcis constituïts per agrupacions empresarials, formalitzats a través d’un acord privat de col.laboració.
- Totes les empreses integrants del consorci tindran la consideració de beneficiàries.
- Cada consorci ha d’estar constituït per un mínim de tres i un màxim de vuit empreses; almenys dues d’elles hauran de ser autònomes, i almenys una d’elles tindrà consideració de PIME.

Participació d’organismes de recerca

- Els projectes han de comptar amb la participació rellevant d’organismes de recerca des del punt de vista qualitatiu i quantitatiu.
- En aquest sentit s’exigeix que com a mínim un 15% del total del pressupost del projecte, es subcontracti a organismes de recerca, un dels quals, com a mínim, serà de titularitat pública.

Duració dels projectes

La duració mínima haurà de ser de 36 mesos i la màxima de 48 mesos.

Pressupost del projecte

- El pressupost mínim serà de 7M€ i el màxim de 20M€.
- El pressupost mínim finançable per a cada empresa serà de 350.000€.

Per a més informació sobre la convocatòria, consultar aquest enllaç.