Centres Científics i Tecnològics UB

Noticies

19.04.2012

"Incorporació de la plataforma Agilent 2100 Bioanalyzer a l'oferta instrumental dels CCiTUB a Diagonal Sud"

Els Centres Científics i Tecnològics de la UB (CCiTUB) han incorporat recentment a la seva oferta instrumental del Campus Diagonal la plataforma Agilent 2100 Bioanalyzer que fins ara només estava disponible al Campus Bellvitge.

La plataforma Agilent 2100 Bionalyzer està basada en una microfluídica que permet separar per mida, quantificar i estudiar la qualitat de l’ADN, l’ARN, proteïnes i cèl·lules. Els resultats es poden lliurar en format digital de forma automatitzada i amb bona qualitat en 30-40 minuts.

Si comparem L’Agilent 2100 Bioanalyzer amb el mètodes tradicionals d’electroforesi cal destacar: la precisió i reproductibilitat, la immediatesa en l’obtenció de resultats, el requeriment molt baix de mostra (1 µL), i l’automatització e integració en fluxos de treball complexos.

Àrees d’aplicació:

    - Cèl·lules
    - ARN
    - ADN
    - Proteines

Per la seva utilització s’ha de contactar amb el personal de la Tecnologia Genòmica.