Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

04.05.2022

Nou microscopi electrònic de transmissió i rastreig (STEM) amb capacitat de treballar en fase líquida

Properament, els Centres Científicis i Tecnològics de la Universitat de Barcelona instal·laran un nou equipament de microscòpia electrònica de darrera generació valorat en 3.35 M€, en el marc del projecte MERIT (Microscòpia Electrònica per a la Recerca, la Innovació i la Transferència Tecnològica).

El nou microscopi JEOL NeoARM es gestionarà des del nostre laboratori de Microscòpia Electrònica de Transmissió Aplicada i estarà ubicat a les instal·lacions que els CCiTUB ocupen dins del Parc Científic de la Universitat de Barcelona formant part així mateix del conjunt d’infraestructures singulars del node de Barcelona de la ICTS ELECMI.

Amb aquest microscopi i portamostres específics, es podrà modificar la temperatura de la mostra, aplicar una polarització elèctrica i treballar en medi líquid, i per tant es podran veure els canvis estructurals, o químics que s’esdevenen amb resolució nanomètrica o fins i tot atòmica, en processos com ara la degradació de bateries electroquímiques o la síntesi de nanopartícules, entre d’altres. La possibilitat de treballar amb càmeres de detecció directa d’alta sensibilitat i ultra-ràpides, obrirà la porta a la reconstrucció 3D de biomolècules i virus, a l’observació dinàmica de la distribució de proteïnes, virus o nanopartícules a les membranes cel·lulars, i a l’anàlisi de les interaccions de les proteïnes a escala nanomètrica per entendre fenòmens d’agregació i/o d’estabilització de substàncies d’interès terapèutic.

Amb aquesta inversió, la UB complementa les instal·lacions de microscòpia dels CCiTUB, i es dota d’un equipament singular de primer nivell, consolidant una posició capdavantera en l’àmbit català i estatal, i esdevé un pol estratègic de referència per al desenvolupament instrumental i metodològic d’aquestes eines avançades de microscòpia aplicades a reptes en la frontera del coneixement. La instrumentació passarà a formar part del catàleg de prestacions dels CCITUB, i per tant serà accessible a tota la comunitat científica, institucions de recerca pública i al sector empresarial.

Característiques del nou equip

El microscopi electrònic de transmissió i rastreig (STEM) d'alta resolució espacial, comptarà amb característiques com corrector d’aberració esfèrica en la sonda, estarà equipat amb detectors, filtre d’energia de darrera generació i càmera de detecció directa d’electrons, que permetrà treballar amb flexibilitat en alt i baix voltatge d’operació i en medi líquid, mimetitzant les condicions fisiològiques i in-operando en què s'esdevenen certs processos biològics, electroquímics i físics visualitzant-los de forma dinàmica. Aquesta nova instrumentació obrirà línies de recerca i innovació tecnològica de frontera per donar resposta a qüestions transcendentals que es troben a la intersecció entre la ciència de materials i la ciència de la vida, i per això estarà configurada per a adaptar-se a les condicions de resolució espacial, dosi de radiació i temps de mesura i captació ràpida que imposa la mateixa naturalesa de les mostres i els fenòmens dinàmics que es volen investigar.

Aquestes tècniques punteres de microscòpia són una eina facilitadora transversal alineada amb l'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) ja que els diferents modes d’operació, la combinació de senyals espectroscòpiques i l’aplicació d’estímuls externs per a la simulació de condicions in-operando, permeten accedir a la matèria amb la més alta resolució espacial per obtenir simultàniament visió, informació quantitativa i en mode dinàmic per comprendre els fenòmens d’interacció a la nanoescala i contribuir al disseny de nous materials, biomarcadors, biosensors, i micro-nano dispositius per a la innovació tecnològica al servei de la societat.

Projecte MERIT

El projecte MERIT és un dels 7 projectes cooperatius del sistema de coneixement català cofinançat al 50% a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) Catalunya 2014-2020, segons la Resolució EMC/337/2019 per projectes cooperatius de creació, construcció, adquisició i millora d'equipaments i plataformes científiques i tecnològiques compartides per donar impuls a l’excel·lència científica i tecnològica.

El projecte va ser presentat per un consorci liderat per la UB, i co-participat per l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), La Fundació Bosch i Gimpera (UB), l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), l’Institut d’Investigacions Biomèdiques Agustí Pi i Sunyer (IDIBAPS) i la Fundació Sant Joan de Déu (FHSD). L’atorgament d’aquest cofinançament, concedit per la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, es va fer públic al novembre del 2020.

Equip singular per a la ICTS ELECMI

L’excel·lència de la UB en microscòpia electrònica va ser reconeguda a nivell estatal amb la designació del laboratori de Microscòpia Electrònica Aplicada a Materials dels Centres Científics i tecnològics (CCiTUB) com a nou node de la Infraestructura Científica i Tècnica Singular distribuïda ICTS ELECMI (Microscòpia Electrònica Aplicada a Materials) el novembre del 2018.

Enllaç a la noticia de la UB [+]

* Les imatges del microscopi i del diagrama de processament són propietat de JEOL.