Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

16.06.2021

Nou digestor de mostres per microones

La Unitat d’Anàlisi de Metalls dels CCiTUB disposa d’un nou equip digestor de mostres per microones Ultrawave ECR de la casa Milestone.

Una gran part de les mostres sòlides que s’analitzen a la Unitat utilitzant tècniques d’espectroscòpia atòmica (ICP-OES, ICP-MS) requereixen una etapa prèvia de digestió per aconseguir tenir-les en solució aquosa. El sistema que més s’utilitza per portar a terme aquesta dissolució és el de digestió àcida/oxidant en reactors tancats. La Unitat ja disposava d’un aparell digestor per microones de reactors pressuritzats discrets, però l’adquisició del nou equip, suposa una millora important en les possibilitats i capacitat de tractament de mostres.

El nou equip digestor és del tipus de cambra de reacció única pressuritzada i permet treballar a pressions de fins a 199 bars i temperatures fins a 300 ˚C utilitzant reactors de quars, vidre o tefló depenent de les condicions. Com a avantatges importants respecte al sistema de què es disposava fins ara caldria destacar la possibilitat de digestió de mostres de diferents tipus en paral·lel, el treball amb quantitats més petites de mostra i reactius i una capacitat de processament de mostres significativament superior.

L’equip ja està totalment operatiu als laboratoris que la Unitat d’Anàlisi de Metalls i complementa els altres sistemes de tractament de mostra disponibles fins ara a la Unitat.

Per a més informació: [+]