Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

04.10.2019

Aprovat el reglament de la Comissió d'Igualtat i Acció Social dels CCiTUB

La Vice-rectora d’Igualtat i Acció Social de la Universitat de Barcelona, la Dra. Maite Vilalta , amb data 20 de setembre de 2019, ha signat la resolució d’aprovació del reglament de la Comissió d’Igualtat i Acció Social dels Centres Científics i Tecnològics.

El reglament [+], que entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Portal de la Transparència de la Universitat de Barcelona, ha estat redactat per la Comissió d’Igualtat dels CCiTUB i revisat pels Serveis Jurídics de la Universitat.

L’objectiu d’aquest reglament és establir un marc regulador comú per a la Comissió d’Igualtat i Acció Social dels CCiTUB per tal de donar resposta a les situacions de desigualtat garantint la igualtat i el benestar de tothom i vetllar perquè així sigui.

Comissió d’Igualtat i acció social

La Comissió d’Igualtat i acció social dels CCiTUB es va constituir el 22 de febrer de l’any en curs i depèn directament de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de Barcelona [+info]

La comissió té com objectius principals, aplicar la visió de perspectiva de gènere a tota activitat i procediment dels Centres, impulsar el protocol d'assetjament i actituds masclistes de la Universitat de Barcelona i impulsar els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) dins l'Agenda 2030.