.
logoCCiTUB

Concurs de Pósters/Vídeos NanoEduca Ed. 2017


El concurs de pòsters NanoEduca és un programa en el qual els i les alumnes creen vídeos i pòsters on es responen preguntes que posen de manifest les aplicacions de les nanotecnologies o la seva presència futura La finalitat d'aquest concurs és oferir al professorat i alumnat eines per introduir la recerca a l'aula de secundària i potenciar la participació de l’alumnat en esdeveniments i propostes de comunicació científica.

La nanotecnologia requereix treballar de forma interdisciplinària i aquest concurs permet facilitar als nostres alumnes una aproximació apassionant al coneixement, on deixen de ser receptors passius d'informació i es converteixen en subjectes actius per als quals la curiositat es converteix en el motor principal de les seves accions.

Vídeos

Institut Agustí Serra - SabadellCentre escolar Empordà - Roses. Vídeo 1
Centre escolar Empordà - Roses. Vídeo 2Centre escolar Empordà - Roses. Vídeo 3
Centre escolar Empordà - Roses. Vídeo 4Centre escolar Empordà - Roses. Vídeo 5
Institut Font del Ferro - Palafolls. Vídeo 1Institut Font del Ferro - Palafolls. Vídeo 2
Institut Font del Ferro - Palafolls. Vídeo 3Institut Font del Ferro - Palafolls. Vídeo 4
Institut Front Marítim. Vídeo 1 - BarcelonaInstitut Front Marítim. Vídeo 2 - Barcelona
Escola GEM - MataróEscola Guinardó - Barcelona
Institut Joan Brossa - Barcelona. Vídeo 1Institut Joan Brossa - Barcelona. Vídeo 2
Institut Joan Brossa - Barcelona. Vídeo 3Institut Joan Brossa - Barcelona. Vídeo 4
Institut Joan Brossa - Barcelona. Vídeo 5Institut Joan Mercader - Igualada
Institut Mercè Rodoreda - L'Hospitalet de LlobregatIES Pau Vila - Sabadell
Institut Salvador Dalí - El Prat de Llobregat. Vídeo 1Institut Salvador Dalí - El Prat de Llobregat. Vídeo 2
Institut Sant Andreu - Sant Andreu de la BarcaInstitut Valldemossa - Barcelona

Bases del concurs

a) Primera fase del concurs: Presentació de vídeos

En cada institut, el professor participant crearà grups de 4/6 alumnes. Aquests grups realitzaran un esbós descriptiu de la seva experiència a classe sobre nanotecnologia que servirà de guió per l’elaboració d’un vídeo descriptiu de la seva experiència. Les produccions en forma audiovisual (durada màxima de 2 minuts) hauran de ser fruit d'un treball relacionat amb el programa i la Guía didàctica NanoEduca. Es podran presentar un màxim de 3 vídeos per Centre Educatiu.

El contingut del vídeo ha de donar resposta a una pregunta o repte concret que posi de manifest les aplicacions i implicacions de la nanotecnologia dins les àrees de: art, ciència, tecnologia, vida quotidiana, salut, mediambient, etc. El “format” de la gravació és lliure. Pot incloure qualsevol tipus de recurs expositiu i audiovisual (descripcions, imatge, so, ficcions, teatralitzacions, entrevistes, gravacions d'aula...), així com qualsevol efecte de muntatge. Tots els vídeos han d’incloure un títol genèric i els títols de crèdit amb les dades de l’autoria i el terme NanoEducaPosters17.

Els vídeos definitius, s'hauran de pujar a un compte de YouTube o Vimeo creat pels propis participants (no és necessari crear-ne un d'exclusiu, recomanem que el compte sigui del centre o controlat pel professorat per assegurar la permanència del vídeo a la xarxa). Els materials presentats han de ser originals, inèdits i han d’haver estat elaborats al llarg del curs 2016-2017.

Els treballs presentats s'han d'acollir a una llicència Creative Commons BY-NC-SA Dels vídeos presentats, el jurat seleccionarà fins a 10 finalistes, els quals passaran a una segona fase de puntuació, on es tindrà en compte la valoració d’un nou jurat (75%) i el numero de visites (visualitzacions) del vídeo (25%). Dels vídeos finalistes, els guanyadors seran els que tinguin millor puntuació.

b) Segona fase del concurs: Presentació de pòsters a la jornada final

En cas de que un Centre Educatiu presenti més d’un vídeo i per tant grup d’alumnes a concurs que siguin elegits entre els finalistes, serà responsabilitat del centre seleccionar el grup que realitzarà i presentarà el pòster científic en la fase final. Només es podrà presentar un pòster científic per Centre Educatiu.

Els alumnes seleccionats hauran de fer un pòster científic (seguint les plantilles )sobre la temàtica escollida i el defensarà davant d’un tribunal (1-2’) el 9 de maig al paranimf de la Universitat de Barcelona.

Trobada final, premis de participació i premis especials

Per tal de reconèixer la tasca portada a terme al llarg del curs, el projecte NANOEDUCAPOSTERS17 clourà amb una trobada a la que estan convidats tots els participants finalistes, és a dir els que presenten el pòster final: alumnes, i professors/es. En aquest acte, que tindrà lloc el dimecres 9 de maig de 2017 pel matí, es presentarà el pòster realitzat i, com a recompensa per l’esforç realitza per tots els participants es lliuraran els premis així com un detall recordatori pels instituts participants.

Més enllà del fet que s'atorguin uns premis , l'equip organitzador vol subratllar la idea que el NANOEDUCAPOSTERS17 és un projecte de treball col·lectiu entorn a les aplicacions i la presència de la nanotecnologia. Els premis volen ser una manera de destacar algun apartat concret de les produccions en representació del treball conjunt. En aquest sentit, la trobada final vol ser un reconeixement per part dels organitzadors als participants per l’immens esforç realitzat. D’acord al que s’especifica en l’apartat “Criteris de valoració dels treballs” d’aquestes bases, el jurat atorgarà els següents premis:
• Un premi especial al millor vídeo
• Un premi especial al millor pòster.
• Un premi al vídeo més visionat a la xarxa.
Nota: En funció de la dotació dels premis i de la participació l’organització es reserva el dret de crear més categories i/o ampliar el nombre de premis.

L’organització de NanoEduca es reserva el dret d’utilitzar i promocionar tots els videos i pósters presentats a concurs. Així mateix l'equip organitzador farà una selecció de treballs que s'incorporaran de manera permanent al canal Youtube NANOEDUCA. Per incentivar la participació, en cas que un mateix centre presenti més d'un vídeo, el jurat es reserva el dret de premiar-ne només un, no obstant això, tots els vídeos podran formar part de la col·lecció permanent si el jurat així ho considera.

Jurat

El jurat estarà format per persones relacionades amb el món de la docència, la recerca i de la comunicació científica proposades per l'equip organitzador. El jurat es reserva el dret de deixar desert algun premi, atorgar premis ex-aequo o concedir premis extraordinaris. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

Criteris de valoració dels treballs
• L’ interès de la temàtica del repte seleccionat (format vídeo i format pòster) en el marc de l’àmbit de presència o aplicació de les nanotecnologies
• La correcció i la coherència dels continguts científics que s’hi discuteixin.
• L'adequació de la resposta i proposta al repte formulat.
• La claredat en l’exposició de la resposta i del procés pel qual s’hi ha arribat.
• L'adequació del discurs narratiu i visual al servei del que es vol explicar.
• L'originalitat i la creativitat de la producció i de la posada en escena
• L'adequació, atès el nivell educatiu, de la implicació de l'alumnat en totes les fases del procés de creació del vídeo i si s’escau, del pòster
• La utilització de músiques i imatges pròpies, lliures o de les que es tinguin els drets d'ús.

Dates importants

Lliurament de treballs:
a) Vídeos: S'obrirà el 15 de març i es tancarà el 21 d’abril
b) Pòster: Del 24 d’abril al 5 de maig
Votació del públic: S’'obrirà el 31 de març a les 11:00 h i es tancarà el dilluns 8 de maig a les 11:00 h.

Publicació dels guanyadors dels premis especials:

Durant la jornada de cloenda el 9 de maig
Trobada final: 9 de maig a les 10.00 h, al Paranimf de la Universitat de Barcelona

Drets d'enregistrament i de difusió dels treballs

Els representants legals dels menors que participin en el projecte hauran de signar una autorització específica d'incorporació d'imatge i/o veu al NANOEDUCAPOSTERS17. S’enviarà un model per signar a cada escola participant. El model d'autorització que, un cop signat, s'ha de lliurar al centre que se'n farà dipositari. .En el lliurament dels treballs, caldrà que el/la director/a del centre faci constar que disposa de les autoritzacions esmentades. El model de certificació s'ha d'enviar omplert, signat i escanejat al correu electrònic nano@ccit.ub.edu.

El respecte a l’autoria és un valor important a transmetre en l’educació audiovisual. Per aquesta raó es considerarà necessari tenir els drets de les imatges i de la música que s'utilitzi al vídeo o emprar imatges i una música lliure de drets, així com fer constar en els crèdits l’autoria de la banda sonora. En cas contrari, el jurat es reserva el dret de no atorgar cap premi.

Reserves i responsabilitats

L'equip organitzador es reserva el dret de prorrogar, modificar o anul·lar total o parcialment aquestes bases si les circumstàncies ho exigeixen o en cas de força major. L'equip organitzador no es pot fer responsable de les incidències tècniques o materials que puguin succeir en el procés d'enregistrament i publicació dels treballs.

L'equip organitzador declina tota responsabilitat en el cas que algun contingut dels vídeos sigui inadequat o atempti contra la Llei de Propietat Intel·lectual 23/2006. En cas de reclamació obre aquest tipus de continguts l'equip organitzador retirarà del bloc els enllaços al vídeo i el considerarà fora del projecte.

Acceptació del reglament

El fet de participar en aquest projecte implica el coneixement i l'acceptació de les presents bases en la seva integritat.
Per qualsevol consulta us podeu posar en contacte al correu electrònic nano@ccit.ub.edu

Organització

logos Organització