Centres Científics i Tecnològics UB

Patrimoni històric i cultural

Aplicacions.

• Anàlisi de l’estat de degradació de papers i pergamins.
• Anàlisi isotòpica (13C, 15N, D) de marcadors químics per a la caracterització de materials orgànics utilitzats (olis aplicats en pintures, contingut de recipients, etc.)
• Anàlisi d’ivoris. Diferenciació entre ossos, ivoris d’elefant, de morsa i fòssils (mamut).
• Anàlisi de marcadors químics per a l’estudi i caracterització de materials orgànics utilitzats (olis aplicats en pintures, contingut de recipients, etc.)
• Anàlisi de pells, cabells i restes d’éssers momificats.
• Anàlisi de talls transversals de pintures multicapes.
• Anàlisi de vernissos en instruments musicals antics.
• Caracterització de pigments minerals i orgànics en pintures, escultures i d’altres obres.
• Caracterització de residus dins de recipients que contenien vins, olis...
• Caracterització de tintes en gravats i manuscrits.
• Caracterització de fustes d’obres d’art en funció del tipus d’arbre utilitzat.
• Datació arqueomagnètica de restes arqueològiques – forns i estructures de combustió, material cremat, termes, ceràmiques, totxanes
• Datació d'elements arquitecturals: fusta, morters.
• Datació de materials arqueològics biogènics: fusta, carbó, ossos, banyes.
• Datació d'objectes d'art: talles de fusta i d'ivori.
• Datació magnetoestratigràfica
• Diferenciació entre gemmes sintètiques i naturals. Anàlisi de contaminants en gemmes.
• Diferenciació entre pintures al “secco” i al “fresco”. Determinació d’aglutinants tipus proteic o oli.
• Estudis de paleodietes
• Estudi de polimerització en vidres...
• Elaboració/tràmit d'autorització i controls d'equips i instal·lacions de raigs X aplicats a l'estudi del patrimoni artístic i cultural.
• Recuperació del patrimoni d’instruments científics de la Facultat de Física de la UB.
• Seguiment de la degradació de capes protectores de mobles.
• Seguiment de la degradació en pel·lícules de fons patrimonials.

Tecnologies utilitzades

Entre les tecnologies que poden ser utilitzades per a aquest objectiu figuren les de:

• Anàlisi d'imatges
• Anàlisi de superficies
• Cromatografia de gasos
• Cromatografia líquida
• Datació per radiocarboni
• Espect. de masses de carac. molecular
• Espectroscòpia d’infrarojos
• Espectroscòpia Raman
• Mecànica
• Microscòpia Electrònica de Rastreig
• Paleomagnetisme
• Unitat tècnica de protecció radiològica

Exemples d'estudis realitzats:

Cocolitofòrids
Determinació de tartrats en el fons d'un recipient ceràmic romà que contenia vi.
Cèl·lula HeLa
Diferències en el contingut d'aigua i diòxid de carboni en maragdes sintètiques i naturals.
Highslide JS
Anàlisi dels components d'una tinta sobre un pergamí medieval.
Highslide JS
Secció transversal de la capa pictòrica d'una pintura a l'oli de principis del segle XX.
imatge AFM d'un polimer
Partícula de tinta en un segell de l'època Victoriana contenint blau de Prússia.

Per a més informació

Formulari de contacte