Centres Científics i Tecnològics UB

[Edició 2021-2022] Curs de formació del personal usuari d’animals d’experimentació per a les funcions de cura, eutanàsia, realització de procediments, i disseny de projectes i procediments (funcions a, b, c i d) en rosegadors i peixos.

Dates Objectius Metodologia Requisits Informació sobre el procés Tarifes

Dates

3 Edicions:

1a) del 8 de novembre de 2021 al 16 de gener de 2022
2a) del 10 de gener al 20 de març de 2022
3a) del 21 de març al 29 de maig de 2022


Objectius del Curs

L’objectiu principal d’aquest curs és la formació del personal que necessiti la capacitació per a les funcions de a) Cura, b) Eutanàsia, c) Realització de procediments i d) Disseny de projectes i procediments. En aquest sentit, el programa que es presenta inclou les matèries que s’especifiquen en l'Ordre ECC/566/2015 per aquestes funcions. Existeix també la possibilitat de fer el curs sols per a les funcions a, b i c, o sols per a la funció d. En cas de sol·licitar una d’aquestes opcions, contactar amb l'organització del curs (cursestab@ub.edu).

El programa està organitzat de manera que l’alumne pugui obtenir la formació en dues espècies o grup d’espècies: rosegadors com a part troncal del curs i una espècie/un grup d’espècies addicional en dos mòduls específics. Aquesta serà per defecte peixos, en cas de necessitar fer-ho per a una altra espècie o grup d'espècies (amfibis, aus, conill o porc) caldrà contactar amb l'organització del curs (cursestab@ub.edu) i presentar documentació que justifiqui la necessitat.

IMPORTANT NOTA ACLARIDORA

La superació del curs comportarà directament la capacitació de la funció d) Disseny de projectes i procediments, per a les espècies o grups d'espècies tractades al curs.

La superació del curs no comporta directament la capacitació de les funcions a) Cura, b) Eutanàsia i c) Realització de procediments, per a les que es requereix un període de treball sota supervisió addicional.Aquest treball sota supervisió no forma part del programa del curs i haurà de realitzar-lo el alumne de manera independent en el moment en que comenci a realitzar aquestes funcions en algun centre usuari d’animals d’experimentació (per a més informació, consultar: [+])

Metodologia i organització

El curs s’imparteix en castellà, en modalitat semi-presencial i amb tres sessions pràctiques presencials (12 hores repartides en tres dies de les 16:00 a les 20:00 hores). Els continguts teòrics, teoricopràctics i les demostracions s’impartiran en modalitat virtual a la plataforma de l’Institut de Formació Contínua - IL3 de la Universitat de Barcelona. Els alumnes disposaran d’uns continguts per a cada mòdul que hauran de llegir. El tutor respondrà als dubtes que sorgeixin a través de la plataforma.

Cada mòdul s'avaluarà de manera independent. L'avaluació de la majoria dels mòduls es realitzarà mitjançant un qüestionari de preguntes amb 4 opcions de resposta amb retroalimentació automàtica que serà necessari superar per passar al mòdul següent. En altres casos, l'avaluació es realitzarà mitjançant la resolució d'un cas pràctic que s'avaluarà segons els criteris definits en l'activitat pel professor responsable del mòdul.

Per a la superació del curs és obligatòria la superació de tots els mòduls i de les seves activitats, així com l’assistència al 100% de les classes pràctiques presencials.


Requisits

Per accedir al curs que inclou la formació per a la funció d) Disseny de projectes i procediments, és requisit indispensable que l’alumne disposi d’un títol universitari de llicenciatura, grau, màster o doctorat.


Informació sobre el procés

Es pot realitzar la preinscripció, fins al dia anterior al seu inici, a través del formulari de la pestanya corresponent que apareix en aquesta pàgina. L’apartat de facturació s’ha d’emplenar només si el curs no és finançat pel propi alumne.

Tota la documentació s’ha de lliurar a la direcció-e del curs (cursestab@ub.edu) tan aviat com sigui possible un cop feta la preinscripció i abans de l’inici de l’edició corresponent del curs.

Les dates de pràctiques no apareixen al web ja que no són elegibles. En cas d’inconvenients per motius justificats (laboral, acadèmics,...) contacta’ns amb antelació a la direcció-e del curs. S’enviarà la informació relativa a aquestes i el grup assignat un cop començat el curs.

Un cop feta la preinscripció i entregada la documentació s’enviarà la factura del curs per correu-e. El primer dia d’obertura del curs s’enviaran per correu-e les instruccions i les claus per accedir a la plataforma del curs.


Tarifes

Tarifes aplicables a les tres edicions del curs. En el cas d'usuaris de la Universitat de Barcelona, us indiquem que sobre aquest preu no s'aplicarà cap bonificació donat que ja està inclosa en el càlcul de la tarifa.

TIPUS I. Alumne Màster de la UB matriculat d'aquest curs acadèmic

190€

TIPUS II. Alumne Doctorant de la UB matriculat d'aquest curs acadèmic

190€

TIPUS III. Personal intern de la UB/Grup UB

630€

TIPUS IV. Personal extern a la UB/Grup UB

990€


      Mòdul 1: Legislació nacional
      Mòdul 2: Ètica, benestar animal i les «tres erres», nivell 1
      Mòdul 3: Biologia bàsica i adequada, nivell 1
      Mòdul 4: Cura, salut i maneig dels animals, nivell 1
      Mòdul 5: Reconeixement del dolor, el sofriment i l’angoixa
      Mòdul 6: Mètodes incruents de sacrifici, nivell 1
      Mòdul 7: Ètica, benestar animal i les «tres erres», nivell 2
      Mòdul 8: Fonaments de biologia y fisiologia animal. Particularitats dels rosegadors
      Mòdul 9: Procediments mínimament invasius sense anestèsia en rosegadores, nivell 1
      Mòdul 10: Disseny de projectes i procediments, nivell 1
      Mòdul 11: Disseny de projectes i procediments, nivell 2
      Mòdul 12: Biologia bàsica i adequada en rosegadors, nivell 2
      Mòdul 13: Mètodes incruents de sacrifici en rosegadors, nivell 2
      Mòdul 14: Procediments mínimament invasius sense anestèsia en rosegadors, nivell 2
      Mòdul 15: Anestèsia per a procediments menors en rosegadors
      Mòdul 16: Anestèsia avançada per a intervencions quirúrgiques o procediments perllongats en rosegadors
      Mòdul 17: Principis de cirurgia en rosegadors
      Mòdul 18: Específic d’ampliació per a les funcions a, b i c en peixos
      Mòdul 19: Específic d’ampliació per a la funció d en peixos

Formulari de registre:
Inscripció tancada.


(*) camps obligatoris

Per a més informació contactar amb cursestab@ub.edu.Documentació a aportar

- Full de preinscripció degudament omplert, signat per totes les parts i segellat (per l’entitat corresponent si és el cas).

TIPUS I-II. Màster / Doctorat de la UB

- Escaneig del títol de llicenciatura, grau, màster o doctor

- Escaneig DNI o NIE o passaport vigent

- Escaneig de la matrícula del màster/doctorat i comprovant del pagament efectiu de la matrícula

TIPUS III. Personal intern de la UB / Grup UB

- Escaneig del títol de llicenciatura, grau, màster o doctor

- Escaneig DNI o NIE o passaport vigent

- Documentació que l’acrediti com a personal de la UB o del Grup UB

TIPUS IV. Personal extern a la UB / Grup UB

- Escaneig del títol de llicenciatura, grau, màster o doctor

- Escaneig DNI o NIE o passaport vigent


Alvaro Gimeno Sandig. Doctor en Farmàcia i Llicenciat en Veterinària. Responsable i Assessor en Benestar Animal de la Unitat d'Experimentació Animal de Bellvitge dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB).

Jesús González Jiménez. Llicenciat en Veterinària. Veterinari de l’Estabulari PCB-PRBB Animal Facility Alliance.

Jordi Guinea Mejías. Doctor en Biología, Master en Ciència i Benestar de l'Animal de Laboratori i Assessor en Bienestar Animal.

Josep M. Marimon Escudé. Llicenciat en Veterinària / DEA en Salut i Sanitat Animal. Tècnic superior de recerca dels CCiTUB. Acreditat com a Personal Investigador i Veterinari Designat.

Antonio López Expósito. Tècnic Especialitzat d’Estabulari de la Unitat d’Experimentació Animal de Biologia dels CCiTUB. Acreditat com a Personal Cuidador i Experimentador.

David Pérez Cáceres. Llicenciat en Biologia i Tècnic Especialitzat d’Estabulari de les Unitats d'Experimentació Animal de Farmàcia i Psicologia dels CCiTUB. Acreditat com a Personal Experimentador e Investigador.

Raúl Ramirez Vaquero. Tècnic Especialitzat d’Estabulari de la Unitat d’Experimentació Animal de Medicina dels CCiTUB. Acreditat com a Personal Cuidador i Experimentador.

Teresa Rodrigo Calduch. Doctora en Psicologia i Màster en Ciència i Benestar de l'Animal de Laboratori. Responsable i Assessora en Benestar Animal de les Unitats d'Experimentació Animal de Farmàcia i Psicologia dels CCiTUB.

Lara Sedó Cabezón. Doctora en Biomedicina, Màster en Neurociències i Llicenciada en Biologia. Responsable i Assessora en Benestar Animal de les Unitats d’Experimentació Animal de Medicina i Sant Joan de Déu dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB).

Sergi Vila Bellmunt. Tècnic Especialitzat d’Estabulari de la Unitat d’Experimentació Animal de Medicina dels CCiTUB. Acreditat com a Personal Cuidador i Experimentador.

Laia Oliva Lorenzo. Doctora en Biologia i Tècnica Especialitzada d’Estabulari de les Unitats d'Experimentació Animal de Farmàcia i Psicologia dels CCiTUB. Acreditada com a Personal Experimentador, Investigador i Responsable de benestar animal.
Contingut

Document

Programa +infoPer a qualsevol consulta o sol·licitud d'informació, si us plau enviar un email a cursestab@ub.edu.


[Altres Activitats]