Centres Científics i Tecnològics UB

Curs de Formació de Personal Usuari d'Animals d'Experimentació per a les Funcions de Cura, Eutanàsia, Realització de Procediments i Disseny de Projectes i Procediments (Funcions a, b, c i d) en Rosegadors i Peixos.

Dates Objectius Metodologia Requisits Tarifes

Dates

3 Edicions:

Del 11 de novembre de 2019 al 12 de gener de 2020
Del 8 de gener al 13 de març de 2020
Del 30 de març al 31 de maig del 2020


Objectius del Curs

L’objectiu principal d’aquest curs és la formació del personal que necessiti la capacitació per a les funcions de a) Cura, b) Eutanàsia, c) Realització de procediments i d) Disseny de projectes i procediments. En aquest sentit, el programa que es presenta inclou les matèries que s’especifiquen en l'Ordre ECC/566/2015. El programa està organitzat de manera que l’alumne pugui obtenir la formació en dues espècies o grup d’espècies: rosegadors com a part troncal del curs i peixos en un mòdul específic.

En cas de necessitat de capacitació per a una altra espècie o grup d'espècies, contactar directament amb l'organització del curs en el següent correu electrònic: cursestab@ub.edu.

IMPORTANT NOTA ACLARATÒRIA

La superació del curs comportarà directament la capacitació de la funció d) Disseny de projectes i procediments, en les espècies o grups d'espècies tractades en el curs.

La superació del curs no comporta directament la capacitació de les funcions a) Cura, b) Eutanàsia i c) Realització de procediments, per a les que es requereix un període de treball sota supervisió addicional. Aquest treball sota supervisió no forma part del programa del curs i haurà de realitzar-lo el alumne de manera independent en el moment en què comenci a realitzar aquestes funcions en algun centre usuari.

Metodologia i organització

El curs s’imparteix en castellà, en modalitat semi-presencial i amb tres sessions pràctiques presencials (12 hores repartides en tres dies de les 16:00 a les 20:00 hores). Els continguts teòrics, teoricopràctics i les demostracions s’impartiran en modalitat virtual en la plataforma de l’Institut de Formació Contínua- IL3 de la Universitat de Barcelona. Els alumnes disposaran d’uns continguts per a cada mòdul que hauran de llegir. El tutor respondrà als dubtes que sorgeixin.

Cada mòdul s'avaluarà de manera independent. L'avaluació de la majoria dels mòduls es realitzarà mitjançant un qüestionari de preguntes amb 4 opcions de resposta amb retroalimentació automàtica que serà necessari superar per passar al mòdul següent. En altres casos, l'avaluació es realitzarà mitjançant la resolució d'un cas pràctic que s'avaluarà segons els criteris definits en l'activitat pel professor responsable del mòdul.

Per a la superació del curs és obligatòria la superació de tots els mòduls i de les seves activitats, així com l’assistència al 100 % de les classes pràctiques presencials.


Requisits

Per accedir al curs és requisit indispensable que l’alumne disposi d’un títol universitari de llicenciatura, grau, màster o doctor.


Tarifes

TIPUS I. Alumne Màster de la UB matriculat d'aquest curs acadèmic

190€

TIPUS II. Alumne Doctorant de la UB matriculat d'aquest curs acadèmic

190€

TIPUS III. Personal intern de la UB/Grup UB

630€

TIPUS IV. Personal extern a la UB/Grup UB

990€


      Mòdul 1: Legislació nacional
      Mòdul 2: Ètica, benestar animal i les «tres erres», nivell 1
      Mòdul 3: Biologia bàsica i adequada, nivell 1
      Mòdul 4: Cura, salut i maneig dels animals, nivell 1
      Mòdul 5: Reconeixement del dolor, el sofriment i l’angoixa
      Mòdul 6: Mètodes incruents de sacrifici, nivell 1
      Mòdul 7: Ètica, benestar animal i les «tres erres», nivell 2
      Mòdul 8: Fonaments de biologia i fisiologia animal
      Mòdul 9: Procediments mínimament invasius sense anestèsia, nivell 1
      Mòdul 10: Disseny de projectes i procediments, nivell 1
      Mòdul 11: Disseny de projectes i procediments, nivell 2
      Mòdul 12: Biologia bàsica i adequada en rosegadors, nivell 2
      Mòdul 13: Mètodes incruents de sacrifici en rosegadors, nivell 2
      Mòdul 14: Procediments mínimament invasius sense anestèsia en rosegadors, nivell 2
      Mòdul 15: Anestèsia per a procediments menors en rosegadors
      Mòdul 16: Anestèsia avançada per a intervencions quirúrgiques o procediments perllongats en rosegadors
      Mòdul 17: Principis de cirurgia en rosegadors
      Mòdul específic per a les funcions a, b i c en peixos.

Formulari de registre:
NIF:(*)
Nom:(*)
Cognoms:(*)
Adreça:(*)
Ciutat:(*)
Codi Postal:(*)
Telèfon:(*)
Email:(*)
Verificar email:(*)
Grau o llicenciatura:(*)
Universitat:(*)

Sel·leccioni el tipus d'inscripció:
Màster o Doctorat que està cursant
(només Tipus I i II):
  

Sel·leccioni la data del curs:

Dades de facturació (persona que assumirà la despesa):
Destinatari Factura:(*)
Email:(*)
Verificar email:(*)
Departament, unitat o servei:
Entitat, Institució:
NIF (CEGE si UB):
Adreça:
Ciutat:
Codi postal:


CAPTCHA Image

[ Change image ]
Introdueixi el texte de la imatge:

CLÀUSULA INFORMATIVA:
Quedo assabentat que la superació del curs no comporta directament la capacitació de les funcions a) Cura, b) Eutanàsia i c) Realització de procediments, per a les que es requereix un període de treball sota supervisió addicional que no forma part del programa del curs.

DRET D’INFORMACIÓ RELATIU AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
(1) El responsable del tractament de les seves dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona. (2) La finalitat del tractament és gestionar l’activitat “Curs de Formació de Personal Usuari d'Animals d'Experimentació per a les Funcions de Cura, Eutanàsia, Realització de Procediments i Disseny de Projectes i Procediments (Funcions a, b, c i d) en Rosegadors i Peixos.” (3) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, sol·licitar-ne la portabilitat i la limitació dels tractaments, en determinades circumstàncies. (4) També podeu consultar la informació addicional dels tractaments esmentats a aquest document adjunt: document +.

Declaro que he llegit el dret d’informació i consento el tractament de les meves dades personals.(*) camps obligatoris

Per a més informació contactar amb cursestab@ub.edu.Documentació a aportar

TIPUS I-II. Màster / Doctorat de la UB

- Còpia del títol de llicenciatura, grau, màster o doctor

- Fotocòpia DNI o NIE o passaport vigent

- Fotocòpia de la matrícula del màster/doctorat i comprovant del pagament efectiu de la matrícula

TIPUS III. Personal intern de la UB

- Còpia del títol de llicenciatura, grau, màster o doctor

- Fotocòpia DNI o NIE o passaport vigent

- Documentació que l’acrediti com a personal de la UB o del Grup UB.

TIPUS IV. Personal extern a la UB

- Còpia del títol de llicenciatura, grau, màster o doctor

- Fotocòpia DNI o NIE o passaport vigent


Alvaro Gimeno Sandig. Llicenciat en Veterinària i Doctor en Farmàcia. Responsable i Assessor en Benestar Animal de la Unitat d'Experimentació Animal de Bellvitge dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB).

Jesús González Jiménez. Llicenciat en Veterinària. Veterinari de l’Estabulari PCB-PRBB Animal Facility Alliance.

Jordi Guinea Mejías. Doctor en Biologia i Màster en Ciència i Benestar de l'Animal de Laboratori. Responsable i Assessor en Benestar Animal de la Unitat d'Experimentació Animal de Biologia dels CCiTUB.

Josep M. Marimon Escudé. Llicenciat en Veterinària / DEA en Salut i Sanitat Animal. Tècnic superior de recerca dels CCiTUB. Acreditat com a Personal Investigador i Veterinari Designat.

Antonio López Expósito. Tècnic Especialitzat d’Estabulari de la Unitat d’Experimentació Animal de Biologia dels CCiTUB. Acreditat com a Personal Cuidador i Experimentador.

David Pérez Cáceres. Llicenciat en Biologia i Tècnic Especialitzat d’Estabulari de les Unitats d'Experimentació Animal de Farmàcia i Psicologia dels CCiTUB. Acreditat com a Personal Experimentador e Investigador.

Raúl Ramirez Vaquero. Tècnic Especialitzat d’Estabulari de la Unitat d’Experimentació Animal de Medicina dels CCiTUB. Acreditat com a Personal Cuidador i Experimentador.

Teresa Rodrigo Calduch. Doctora en Psicologia i Màster en Ciència i Benestar de l'Animal de Laboratori. Responsable i Assessora en Benestar Animal de les Unitats d'Experimentació Animal de Farmàcia i Psicologia dels CCiTUB.

Lara Sedó Cabezón. Doctora en Biomedicina, Màster en Neurociències i Llicenciada en Biologia. Responsable i Assessora en Benestar Animal de les Unitats d'Experimentació Animal de Medicina i Sant Joan de Déu dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB).

Sergi Vila Bellmunt. Tècnic Especialitzat d’Estabulari de la Unitat d’Experimentació Animal de Medicina dels CCiTUB. Acreditat com a Personal Cuidador i Experimentador.
Contingut

Document

Programa +infoPer a qualsevol consulta o sol·licitud d'informació, si us plau enviar un email a cursestab@ub.edu.


[Altres Activitats]