Centres Científics i Tecnològics UB

Curs de Formació de Personal Investigador Usuari d’Animals d’Experimentació

Dates Objectius Metodologia Requisits TarifesDates

3 Edicions:

24 Octubre - 16 Desembre 2016
9 Gener - 3 Març 2017
3 Abril - 31 Maig 2017Objectius del Curs

L’objectiu principal d’aquest curs és la formació del personal que necessiti acreditar-se com a investigador usuari d’animals d’experimentació segons el Decret 214/97 (DOGC, núm 2450- 07/08/1997).

Metodologia i organització

El curs s’imparteix en castellà, fonamentalment en modalitat on line (98 hores) i amb tres sessions pràctiques presencials (12 hores repartides en tres dies de les 16:00 a les 20:00 hores). Els alumnes disposaran d’uns continguts per a cada mòdul que hauran de llegir. El tutor respondrà als dubtes que sorgeixin.
Cada mòdul s'avaluarà de manera independent. L'avaluació de la majoria dels mòduls es realitzarà mitjançant un qüestionari de preguntes amb 4 opcions de resposta amb retroalimentació automàtica que serà necessari superar per passar al mòdul següent. En altres casos, l'avaluació es realitzarà mitjançant la resolució d'un cas pràctic que s'avaluarà segons els criteris definits en l'activitat pel professor responsable del mòdul.
Per a la superació del curs és obligatòria la superació de tots els mòduls i de les seves activitats, així com l’assistència com a mínim al 90 % de les classes pràctiques presencials.


Requisits

Per accedir al curs és requisit indispensable que l’alumne disposi d’un títol universitari de llicenciatura, grau, màster o doctor.


Tarifes

TIPUS I. Alumne Màster de la UB matriculat d'aquest curs acadèmic

190€

TIPUS II. Alumne Doctorant de la UB matriculat d'aquest curs acadèmic

190€

TIPUS III. Personal intern de la UB/Grup UB

630€

TIPUS IV. Personal extern a la UB/Grup UB

990€


      Mòdul 1: Legislació nacional
      Mòdul 2: Ètica, benestar animal i les «tres erres», nivell 1
      Mòdul 3: Biologia bàsica i adequada, nivell 1
      Mòdul 4: Cura, salut i maneig dels animals, nivell 1
      Mòdul 5: Reconeixement del dolor, el sofriment i l’angoixa
      Mòdul 6: Mètodes incruents de sacrifici, nivell 1
      Mòdul 7: Ètica, benestar animal i les «tres erres», nivell 2
      Mòdul 8: Fonaments de biologia i fisiologia animal (*)
      Mòdul 9: Procediments mínimament invasius sense anestèsia, nivell 1
      Mòdul 10: Disseny de projectes i procediments, nivell 1
      Mòdul 11: Disseny de projectes i procediments, nivell 2
      Mòdul 12: Biologia bàsica i adequada, nivell 2
      Mòdul 13: Mètodes incruents de sacrifici, nivell 2
      Mòdul 14: Procediments mínimament invasius sense anestèsia, nivell 2
      Mòdul 15: Anestèsia per a procediments menors
      Mòdul 16: Anestèsia avançada per a intervencions quirúrgiques o procediments perllongats
      Mòdul 17: Principis de cirurgia

Formulari de registre:
Inscripció tancada.


(*) camps obligatoris

Per a més informació contactar amb:
cursestab@ub.edu.Documentació a aportar

TIPUS I-II. Màster / Doctorat de la UB

- Còpia compulsada de l'original del títol de llicenciatura, grau, màster o doctor

- Fotocòpia DNI o NIE o passaport vigent

- Fotocòpia de la matrícula del màster/doctorat i comprovant del pagament efectiu de la matrícula

TIPUS III. Personal intern de la UB

- Còpia compulsada de l'original del títol de llicenciatura, grau, màster o doctor

- Fotocòpia DNI o NIE o passaport vigent

- Documentació que l’acrediti com a personal de la UB o del Grup UB.

TIPUS IV. Personal extern a la UB

- Còpia compulsada de l'original del títol de llicenciatura, grau, màster o doctor

- Fotocòpia DNI o NIE o passaport vigent


Garikoitz Azkona Mendoza. Llicenciat en Veterinària (UZ), Doctor en Neurociències (UPV/EHU) i Màster en Ciència i Benestar de l'Animal de Laboratori (UAB). Responsable i Assessor en Benestar Animal de les Unitats d'Experimentació Animal de Medicina i Sant Joan de Déu dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB).

Alvaro Gimeno Sandig. Llicenciat en Veterinària i Doctor en Farmàcia, Responsable i Assessor en Benestar Animal de la Unitat d'Experimentació Animal de Bellvitge dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB).

Jordi Guinea Mejías. Doctor en Biologia (UB) i Màster en Ciència i Benestar de l'Animal de Laboratori (UAB). Responsable i Assessor en Benestar Animal de la Unitat d'Experimentació Animal de Biologia dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB).

Josep M. Marimon Escudé. Llicenciat en Veterinària (UAB) / DEA en Salut i Sanitat Animal (UAB). Tècnic superior de recerca dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB).

Teresa Rodrigo Calduch. Doctora en Psicologia (UB) i Màster en Ciència i Benestar de l'Animal de Laboratori (UAB). Responsable i Assessora en Benestar Animal de les Unitats d'Experimentació Animal de Farmàcia i Psicologia dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB).
Contingut

Document

Programa +infoPer a qualsevol consulta o sol·licitud d'informació, si us plau enviar un email a cursestab@ub.edu.