Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

31.01.2014

Publicada resolució beques de col·laboració"

Amb data 23 de gener s’ha publicat la resolució corresponent a la Convocatòria General de Tardor 2013.12 de les beques de col·laboració amb la Universitat de Barcelona. Mitjançant aquesta convocatòria es podia accedir a 14 beques de col·laboració amb els CCiTUB a les tecnologies d’Anàlisi d’Imatges, Proteòmica, Citometria , Crio-Microscòpia, Estabularis, Microscòpia òptica avançada, etc.

Es pot consultar la llista d’adjudicataris al següent link [+].

Les beques de col·laboració amb les tecnologies dels CCiTUB permeten als estudiants UB el contacte directe amb el conjunt d’infraestructures científico-tècniques de suport a la recerca de que disposen els Centres i són d’especial interès tant pels tècnics dels CCiTUB com dels propis estudiants.