Centres Científics i Tecnològics UB

Presentació

" Benvinguts als Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB). Són un conjunt d’infraestructures científico-tècniques de la Universitat de Barcelona que tenen com a principal missió donar suport a la recerca i innovació en els camps de la Química, Ciència de Materials i Biociències. Per tal de dur a terme aquesta tasca, posem a disposició de la comunitat científica i industrial instrumentació científica d'última generació i oferim assessorament pel que fa a les diferents tècniques experimentals. Una important part de la nostra atenció està centrada en el desenvolupament metodològic de cara a millorar i ampliar les prestacions que oferim. També tenim con a missió fer de mitjancers en les relacions universitat empresa i promoure la innovació i transferència tecnològica en el marc d’acords i projectes de I+D+i amb la indústria. Finalment, col.laborem en aspectes de formació mitjançant l'organització de cursos i seminaris i estem integrats en xarxes europees i internacionals de suport a la recerca.

Els CCiTUB som una de les infraestructures científico-tècniques de mida mitjana més grans de l'Estat Espanyol, amb personal tècnic altament qualificat i la major varietat de tecnologies instrumentals. Aquestes darreres estan agrupades en unitats tecnològiques que inclouen tot tipus de microscòpies i tècniques de caracterització avançada, ressonància magnètica nuclear, espectrometria de masses, espectroscòpia química, biotècniques d'alt rendiment, protecció radiològica i estabularis. Al llarg dels anys hem aconseguit una sòlida reputació pel que fa a qualitat de les prestacions que oferim i els temps de resposta, tal com indiquen les enquestes de satisfacció d’usuari que realitzem periòdicament. Els nostres serveis són utilitzats per més d'un miler d'usuaris cada any; aquests investigadors provenen de diferents departaments i instituts de la Universitat de Barcelona, d'altres universitats i centres públics i de la indústria. Els nostres clients industrials representen sectors de l'economia molt variats, que inclouen el farmacèutic, cosmètic, químic, medi ambient, salut, alimentari, automoció i energia."