Centres Científics i Tecnològics UB

Notícies

24.07.2019

Nova consola a l'espectròmetre de RMN de 800 MHz

Ha finalitzat l’actualització de la consola de l’espectròmetre de Ressonància Magnètica Nuclear (RMN) de 800 MHz, que hores d'ara està funcionant a ple rendiment, a la Unitat d’RMN dels CCiTUB. El sistema de radiofreqüència de l’equip havia quedat obsolet, raó per la qual, s’ha substituït per una consola d’última generació Avance Neo. La nova consola permet un millor control de l’equip. Consta de 4 canals (1H, 13C, 15N, 2H) amb capacitat de transmissió i recepció, de manera que cada canal pot actuar com a espectròmetre independent, aconseguint una gran flexibilitat en la configuració de l’instrument. Aquesta configuració també permet la realització d’experiments “multiadquisició”, és a dir, adquisició simultània de diferents experiments.

La tecnologia de la nova consola permet la mesura d’experiments ràpids de RMN (fast-NMR) com els que utilitzen la tecnologia NUS (Non-Uniform-Sampling). Adquirint només una fracció dels punts que s’adquiririen en un experiment convencional, s’obtenen els mateixos resultats aconseguint un estalvi considerable de temps. Per a molts experiments llargs, el temps experimental de mesura es pot reduir un ordre de magnitud. Aquesta metodologia obre les portes a la mesura de nous tipus d’experiments que no es podien dur a terme o eren molt costosos amb els mètodes clàssics.

Aquests nous mètodes són crucials per a l’estudi de l’estructura i la dinàmica de les biomolècules. Actualment són imprescindibles en l’estudi d’un tipus concret de proteïnes, com són les proteïnes intrínsecament desordenades (IDP), que juguen un paper clau en molts processos biològics essencials i que estan implicades en la regulació de moltes malalties.

Unitat de RMN dels CCiTUB.

La Unitat de RMN dels CCiTUB es troba localitzada al Campus Diagonal-Portal del Coneixement i disposa de tres ubicacions dins del citat campus: a la facultat de Farmàcia, a la facultat de Química i al PCB. És al PCB, ubicació de la Unitat de RMN des de finals de 1999, on es troba l’espectròmetre de 800Mz que ha estat l’objecte de la renovació.

Xarxa de Laboratoris de Ressonància Magnètica Nuclear de Biolmoléculas (R-LRB)

Part de les instal·lacions de RMN dels CCiTUB, situades a l'edifici Clúster del Parc Científic de Barcelona, estan qualificades com ICTS des de l'any 2000 i aquesta qualificació ha estat renovada l’any 2018 passant a formar part de la Xarxa de laboratoris de RMN de Biomolècules.

El laboratori de RMN dels CCiTUB, té com a objectiu principal la realització d'experiments RMN de camp molt alt per a l'estudi de l'estructura i dinàmica de molècules complexes d'interès biològic i l'assessorament a totes les empreses i investigadors sobre les aplicacions de la RMN al seu camp. Els seus equips contribueixen a investigacions de diverses àrees, com ara la química, la biologia molecular, cel·lular i genètica, la ciència i tecnologia dels aliments, farmàcia i biotecnologia entre d'altres.

consola RMN consola RMN consola RMN